Mavi işıq(BLUEBEAM)

NASA Blue Beam

“Mavi İşıq Layihəsi” (Blue Beam), İblisin (Anti-christ) tək dünya dövləti olan New World Orderin kralı olması üçün NASA-nın həyata keçirməyə çalışdığı proqramın adıdır.Bu layihənin məqsədi, dini mənbələrdə danışılan və gözlənilən Məsih, Mehdi kimi dini xadimlərin çıxış əlamətlərini yeni texnologiyalar sayəsində həyata keçirmək, bu istəkdə olan inanclı insanları aldatmaq və bütün dünyanı. Öz mənafeylərinə, rol verdikləri şəxslərə itaət ettirməktir.

 

 Dəccal, İslama görə axır zamanda, İsa Məsihin 2-ci dəfə yer üzünə gəlməsindən əvvəl bəşəriyyətin dini inanclarını istifadə edib azdıraraq pisliyə və azğınlığa edəcəyinə inanılan Şeytanı təmsil edən insandır. Alnının ortasında, yalnız Müsəlmanların görəcəyi “Kafir” yazısı var. Özünü peyğəmbər kimi tanıdacaq və Dünyaya fitnə-fəsad yayacaq nəfərdir. Onun ölümü, (İsanın yenidən gələcəyinə inananlara görə) yalnız İsa Məsih tərəfindən olacaqdır. Dəccal, qiyamətin 6-ci əlamətidir.

 

 Dəccal, axır zamanda ortaya çıxacaq olan mənfi qüvvənin adıdır. Ümumiyyətlə, bir şəxsiyyət kimi təsvir edilsə də, bir insan ola biləcəyi kimi, zorakılığa və vəhşiliyə meylli, şeytani xüsusiyyətlərə sahib bir ideologiya də ola bilər. Dəccaliyyət, bu baxımdan müzakirə olunacaq və bütün dünyaya təsir edən azğın bir fikir axını olduğu göstəriləcəkdir. Bu fikir cərəyanı, sanki kütlələrə sehr kimi təsir edir. Bütün axmaqlığına və səhvinə baxmayaraq, ardıcılları olan, hətta öz içində məzhəbləri olan bir cərəyandır. “Mavi İşıq Layihəsi” isə İlluminati təşkilatının Dəccal üçün hazırladığı layihədir. Dəccala zəmin hazırlayaraq, İblis ilə “Yeni Dünya Düzəni” qurmaq istəyirlər.

 

 Mavi işıq lahiyəsinin necə tətbiq olunacağı barədə qəti bir dəlil olmasa da, bir çox nəzəriyyə mövcuddur. Bunların ən həqiqətə yaxını isə budur;

 

 Bütün dünyadan görünəcək bir holoqram ilə o cəmiyyətin dini inancına uyğun fiqurlar ilə o cəmiyyətin dili ilə o cəmiyyətə müraciət edəcəklər. Bunun üçün peykləri və cəsus təyyarələri istifadə edəcəklər. Aşağı tezlikli səs dalğaları ilə beyinlərə təsir etməyə çalışacaqlar və buna aldanan insanların sayı azda olmayacaq.

 

 Mavi\ “İşıq Layihəsi”, NASA tərəfindən istifadə edilir və yaxın bir zamanda ifşa edilmişdir. Bəzi NASA əməkdaşları tərəfindən mətbuata sızdırılan bu layihə, “Kəbəyə Enən Ağ Mələk” və “11 Sentyabr Hadisələri” kimi media hadisələrdə istifadə edilmişdir. “Mavi İşıq”, göy üzündə hologramik şəkillərdə yaradılaraq, insanları aldadan bir layihədir. Amerika Birləşmiş Ştatında yerləşən və girilməsi qadağan olan “AREA 51/51. Region” zonasında görülən UFO bənzəri cisimlər də “Mavi İşıq Layihəsi” təcrübələrindən olduğu düşünülür.

 

 Bu Layihə, yeni  dövr inancını oturtmaq üçün dörd fərqli pillədən ibarətdir. “Mavi İşıq Projesinin\” mərhələləri aşağıdakılardır:

1-ci Mərhələ: İnsanlara zəlzələlərlə arxeoloji yeni tapıntıların əldə edildiyi deyərək “din” və “tarix” üzərində manipulyasiyalar etmək.

 

 Dünyanın bir çox strateji həssas bölgələrində süni olaraq yaradılan zəlzələlər nəticəsində çıxacaq saxta və ya həqiqi arxeoloji kəşflər inancların və dinlərin səhv olduğunu və yanlış anlaşıldığını iddia etmək olacaq.

Bunu illuminati kartlarından da görmək olar.Qeyd edim ki,bu kartlar 1994-cü ildə oyuncaq şirkəti tərəfindən yayıblanıb.(kartlar haqqında digər yazımızda)

 2-ci Mərhələ: İşıq və lazer köməyi ilə (Həzrət İsa kimi) holoqrafik dini fiqurlarla insanların aldadılması (inanc manipulyasiya).

 

  SAXTA MƏSİH yəni Quranda adı keçən dəccal, peyklərdən və yerdən edilən 3 ölçülü lazer proyeksiyalarla göydən enirmiş kimi göstərilərək dünyanın dörd bir yanından canlı yayınla səs dalğası ilə hər bir dildə tərcümə edilərək beyinlərə təsir göstərmək.Qeyd edim ki,2012-ci ildə İngilis alimləri “audio spotlight” texnologiyası yaradırlar.Bu cihazın təcrübəsi hava limanında sınaqdan keçmişdir.Beləki,bu cihaz vasitəsilə şəxsə çağırış edilən zamanı zalda yalnız çağırılan şəxs təhlükəsizlik otağına getmişdir.Yəni bir şəxsə xitab edilərkən,yalnız həmin adam bunu eşidir.

 

 3-cüMərhələ: ELF, VLF, LF dalğaları elektron telepatiya vasitəsi ilə insanların beyninə sızılıb beyinlərinə həqiqəti və saxta düşüncəni ayırd etməyən iç-içə süni fikirlər yaradılaraq tanrının özü olduğuna inadırılmağa çalışdırılacaq.
 4-ci Mərhələ: “UFO fenomeni” yalanı üzərindən dünya dövlətlərinin gücünü Birləşmiş Millətlər Təşkilatına təhvil verməyə məcbur edilməsi və bütün dünyada “fövqəladə hal” elan edilərək Dəccalın insan bədənində bu dünyanın başına keçirilməsi

 

 Böyük yalan ərəfəsində elektromaqnit sahəsindən istifadə edərək fövqəltəbii varlıqlar yaradaraq dünyanın hər yerinə şeytanı varlıqlar və demonik məxluqların sızdığına inandırmağa çalışılır.elektrik və telefon xətləri üzərindən səyahət edə bilən şeytanı illüziyalar çıxarılacaq.

 

 Mavi\ “İşıq Projesində\” prinsip olaraq göy bir kino ekranı olaraq istifadə ediləcək və kosmik bazalı peyklər sayəsində dünyanın hər küncünə eyni vaxtda, hər dildə və dialektdə nəşr ediləcək. Kompüterlər, bütün şou peyklərdəki yüklü verilişlər sayəsində koordinasiya edəcək. Holoqrafik görüntülər, demək olar ki, eyni ELF, VLF və LF beyin siqnallarına bağlı olaraq vizual və səsli olacaq, eyni zamanda da sanki bir optik fenomenmiş hissi oyadacaq. Xüsusilə, hər bir ölkəyə öz mədəniyyətinə və inancına bağlı olan görüntülər və akustik siqnallar veriləcək. Dünyanın heç bir guşəsinə,hər metrəsinə yayılacaq. Sanki kosmosun dərinliklərindən gəlirmiş verilən görüntü və səslər, bir çox Məsih (Hz.İsa) gözləyən din qrupları və təriqətləri çox təsir edəcək və sanki gözlədikləri Məsih ən sonunda gəlirmiş bir fikir yaradılacaq.

Ardı var..